เรื่องกระเป๋าเรื่องดีเรื่องจริงเรื่องน่ารู้ ที่น้อยคนจะรู้

เรื่องกระเป๋าเรื่องดีเรื่องจริงเรื่องน่ารู้ ที่น้อยคนจะรู้
แหล่งองค์ความรู้เรื่องกระเป๋า สำหรับคนรักกระเป๋าทุกคน มารู้จริงรู้ลึกเรื่องกระเป๋า ไม่ว่าจะเป็น ความรู้เรื่องกระเป๋า การเลือกซื้อกระเป๋า วิธีการทำกระเป๋า การจ้างผลิตกระเป๋า การตรวจสอบกระเป๋าก่อนซื้อ การตรวจรับสินค้ากระเป๋า ขั้นตอนการดูแลรักษากระเป๋า การเลือกวัสดุในการผลิตกระเป๋า การเลือกใช้กระเป๋าให้เหมาะกับตัวเองและการใช้งาน การทำกระเป๋าใช้เอง การเลือกโรงงานผลิตกระเป๋าที่จะสั่งทำกระเป๋า และเรื่องน่ารู้อีกมาก สำหรับเพื่อนที่รักกระเป๋าเป็นชีวิตจิตใจ